Alle publieke berichten Warmoestuin

,

Presentatie Blauwe Kamer jaarboek 2017

De presentatie van het nieuwe landschapsarchitectuur en stedenbouw Blauwe Kamer Jaarboek heeft plaatsgevonden op zaterdagmiddag 2 december in de Warmoestuin.
Onze collectieve zelfbouwwijk is een van de 17 projecten die in dit jaarboek zijn opgenomen.
De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan de gemeente Rijswijk, de voorzitters van de NVTL en de BNSP Ben Kuipers en Rob van der Velden en rijksadviseur Daan Zandbelt.

De pagina’s over Geworteld Wonen uit het jaarboek kun je hier downloaden.

Warmoestuin tekent het bijenconvenant

De Gemeente Rijswijk heeft het bijenconvenant ondertekend waarmee de gemeente laat zien dat ze bijvriendelijker willen handelen. De Warmoestuin sluit met haar groene woonomgeving en milieuvriendelijke manier van tuinieren uitstekend aan op het convenant en draagt ook uit een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.  Daarom hebben wij als vereniging dit convenant mede ondertekend.

De ondertekenaars van dit convenant zijn ervan overtuigd dat de bij en andere insecten-bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijen- en insectenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijen- en insectenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid. Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten.

Daarnaast is het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen (groepsnaam= Neonicotinoiden). Wetenschappelijk is aangetoond dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor bijen en andere insecten. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Deze alarmerende feiten zijn de reden voor de partijen van dit convenant om af te spreken en schriftelijk vast te leggen in dit convenant dat ze:

  • bij-vriendelijk te zullen handelen;
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen;
  • mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

Bekijk hier het Bijenconvenant 20171128 (.pdf)

Crowdfundingactie Boomgaard groot succes

De crowdfundingsactie van Geworteld Wonen die is opgestart voor de aanleg van de boomgaard is een groot succes gebleken. De totale opbrengst is 10.225,00 en daarmee is het streefbedrag van 10.225,00 gehaald.

De vereniging Geworteld Wonen is erg blij dat zijn actie zoveel respons heeft gekregen en wil iedereen enorm bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Na de aanleg, groei en bloei van de boomgaard is het tijd om te oogsten. En dat doen we natuurlijk met de hele buurt én met onze crowdfunders.  Genietend van de mooie, groene omgeving, maken we er een groot oogstfeest van. Alle 59 supporters van de crowdfunding actie ontvangen een uitnodiging voor het oogstfeest en vanaf 100 euro een heerlijke fruitmand met eigen oogst!

De boomgaard is ook gefund door degene die de eerste zaadjes hebben geplant van dit project en daarna geduldig hebben gezorgd als een tuinder: Inbo architecten. Inbo maakt inspirerende plekken die mensen zich eigen kunnen maken en die met hen mee kunnen veranderen. Meer informatie op www.inbo.com