Warmoestuin tekent het bijenconvenant

© fotografie Maarten Duijvestijn

De Gemeente Rijswijk heeft het bijenconvenant ondertekend waarmee de gemeente laat zien dat ze bijvriendelijker willen handelen. De Warmoestuin sluit met haar groene woonomgeving en milieuvriendelijke manier van tuinieren uitstekend aan op het convenant en draagt ook uit een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.  Daarom hebben wij als vereniging dit convenant mede ondertekend.

De ondertekenaars van dit convenant zijn ervan overtuigd dat de bij en andere insecten-bestuivers cruciaal zijn voor natuur en landbouw en dat de ineenstorting van de bijen- en insectenstand grote en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel- en fruitproductie. De bijen- en insectenstand is een goede indicator voor de algehele ecologische gezondheid. Door een afname van drachtplanten (dit zijn planten die veel nectar en stuifmeel leveren, waarvan bijen afhankelijk zijn) verslechtert de leefomgeving van de bijen in Nederland. Dit maakt de bijen gevoeliger voor ziekten.

Daarnaast is het gebruik van voor bijen giftige gewasbeschermingsmiddelen toegenomen (groepsnaam= Neonicotinoiden). Wetenschappelijk is aangetoond dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor bijen en andere insecten. Al in kleine hoeveelheden kunnen zij bijenvolken verzwakken en vatbaarder maken voor ziekteverwekkers.

Deze alarmerende feiten zijn de reden voor de partijen van dit convenant om af te spreken en schriftelijk vast te leggen in dit convenant dat ze:

  • bij-vriendelijk te zullen handelen;
  • actief bij te dragen om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uit te voeren;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toe te passen en af te zien van het gebruik van neonicotinoïden en deze niet te verhandelen;
  • mee te werken aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.

Bekijk hier het Bijenconvenant 20171128 (.pdf)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord