Groen
De Warmoestuin is te vinden in Sion, een buurtschap dat deel uitmaakt van Rijswijk Buiten. Sion kent een rijke geschiedenis. In 1433 vestigden de reguliere kanunniken van Delft in Sion een klooster met de naam Sancta Maria in Monte Sion (Heilige Maria op de berg Sion). Later ontstond hier één van de grootste buitenplaatsen in de regio. Begin vorige eeuw ontplooide Sion zich tot tuinbouwgebied. De bewoners van de Warmoestuin borduren voort op het ‘groene verleden’ van Sion. Zo onderhouden we gezamenlijk een flinke moestuin, twee groentekassen, een boomgaard en verschillende siertuinen.

Duurzaam
Bij de bouw van de 20 appartementen, 8 boerderijwoningen en 19 hofwoningen, waaruit de warmoestuin bestaat, zijn de meest innovatieve technieken toegepast, zoals optimale isolatie, zonnepanelen, warmteterugwinning en warmtepompen. De gevels zijn bedekt met planken, gemaakt van gerecyclede flessendoppen.
In onze (moes)tuinen vermijden we chemische bestrijdingsmiddelen en gebruiken zelf gecomposteerde etensresten. Bij de beplanting van de verschillende tuinen wordt rekening gehouden met de biodiversiteit en het aantrekken van bijen.

Samen
De Warmoestuin is tot stand is gekomen door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dit houdt in dat alle bewoners opdrachtgever zijn. Daardoor hebben we veel invloed gehad op het ontwerp. Zo een fijne, groene, autoluwe wijk ontstaan. De inrichting en het onderhoud vergt veel overleg. Daar staat een belangrijk voordeel tegenover: de sociale cohesie die zo ontstaat. Tweewekelijks organiseren we een tuinwerkdag. Dat is niet alleen gezellig, maar verzetten samen ook heel wat werk, zoals het  tuinonderhoud, reparaties of het opknappen van speeltoestellen.

X
X
X