In oktober 2017 was er in het informatiecentrum in Rijswijk Buiten een informatieavond over de afvallocaties in onze wijk wanneer de wijk af is. Kees Voormeulen en ik zijn hier naartoe gegaan. Hierbij een aantal foto’s die tonen wat de plannen zijn. Deze plannen gaan ervan uit dat er omgekeerd ingezameld gaat worden, oftwel je scheidt zoveel mogelijk soorten afval dicht bij huis en restafval breng je weg.

Dit heb ik als belangrijkste zaken meegenomen van deze avond:

  • Voor het hoofdhuis komt een ondergrondse restafvalbak voor zowel ons als onze buren.
  • Net voor het bruggetje naar de Noordhoornseweg staan ook twee ondergrondse restafvalbakken gepland
  • Op het Terras van Sion komt een afvalparkje als overloop locatie (op een net iets andere locatie dan de huidige)
  • In dit afvalparkje worden ondergronds verzameld: PMD, GFT, OPK (papier/karton), glas en textiel.